Tab home Tab subsidie Tab boek

Over Stichting De Schuur

De Schuur, Oisterwijk

Stichting 'De Schuur' is opgericht op 2 juni 2003 en heeft tot doel het beheren en besteden van een fonds ten behoeve van projecten met een maatschappelijk en/of sociaal, en/of cultureel, en/of sociaal cultureel doel in de gemeente Oisterwijk.

Stichting 'De Schuur' is voortgekomen uit de vereniging 'Het Eigen Gebouw'. Deze vereniging, met als leden de plaatselijke afdelingen van PvdA en FNV, exploiteerde het gebouw 'De Schuur', gelegen aan de Hoogstraat in Oisterwijk.

Het gebouw 'De Schuur' is in 1930 tot stand gekomen als huisvesting voor links-liberale en socialistische groeperingen die in de tijd van het 'rijke roomse leven' letterlijk geen ruimte elders werd gegund. Het is vanaf het moment van stichting steeds gebruikt voor het bijeenkomen van groepen, ook van niet verwachte zoals in de oorlog toen het pand gevorderd was door de NSB. De laatste jaren hadden de beide leden van de vereniging geen behoefte meer aan deze huisvesting. Daarop is besloten het gebouw te verkopen en uit de opbrengst een fonds te vormen ter ondersteuning van maatschappelijke en sociaal-culturele projecten in de gemeente Oisterwijk.

Jaarlijks kunnen organisaties, instellingen en verenigingen uit de gemeente Oisterwijk subsidies aanvragen voor projecten en activiteiten, die in het verlengde liggen van de doelstellingen van de oprichters van de vereniging 'Het Eigen Gebouw'.

In de afgelopen jaren zijn subsidies verleend aan onder meer Stichting Oisterwijk Wereldwijd, LOVO, Trappaf, Verenigde Oisterwijkse Spelers, Musivo, Stichting Reuzengilde, Kloontjes, Stichting Podiumkunsten Oisterwijk, Kindervakantiewerk Wonderland, Stichting De Coppele, Levenskerk/De Luifel, Stichting de Vrijheid Oisterwijk, Reuzengilde, De Kloontjes, Stichting de Bourgondiers, EHBO Oisterwijk en Stichting De Vrolijkheid.